Geoblocking.

3.Geoblocking
Per 3 december 2018 is de Geoblocking Verordening (EU 2018/302) van toepassing. Kort gezegd regelt deze verordening dat Webshops, consumenten uit andere lidstaten, niet mogen discrimineren bij het bieden van toegang tot websites en de aankoop van producten en diensten.
Klanten moeten, ongeacht hun woon- of vestigingsplaats, toegang hebben tot de website van hun keuze, ook als die website zijn activiteiten niet richt op het land waar de klant gevestigd is. De webwinkelier hoeft hierbij niet te leveren aan klanten die gevestigd zijn in landen waar hij zijn activiteiten niet op richt, maar moet wél klanten accepteren die bereid zijn om de goederen of diensten af te halen in een leveringsgebied waar de website zich wél op richt.

U dient uw webshop hierop aan te passen en u dient daarbij rekening te houden met de volgende punten:

 • Webshops mogen geen klanten weigeren op basis van hun nationaliteit, woonplaats of vestigingsplaats.
 • Webshops moeten klanten buiten hun leveringsgebied dezelfde prijzen en voorwaarden bieden als hun lokale klanten.
 • Webshops worden niet verplicht om buiten hun leveringsgebied te bezorgen.
 • Webwinkeliers moeten duidelijk communiceren over hun leveringsgebied.
 • Webshops mogen verschillende prijzen en voorwaarden aanhouden op websites in andere landen en in andere verkoopkanalen.
 • Klanten betalen de btw van het land waar de levering plaatsvindt. U dient uw webshop hierop in te richten.
 • Webshops mogen hun prijzen echter niet automatisch aanpassen op basis van de locatie of het IP-adres van de klant.
 • Webshops mogen zelf bepalen welke betaalmogelijkheden zij aanbieden.
 • Webwinkeliers mogen de door de klant gekozen betaalmethode vervolgens niet weigeren vanwege de locatie van de klant of een bank.
 • Webshops hoeven niet te garanderen dat het product toegestaan is in en/of geschikt is voor normaal gebruik buiten het leveringsgebied (denk hierbij onder andere aan samenstelling, labels, stekkers, netspanning of veiligheid).
 • Webwinkeliers hoeven klanten niet te informeren over de verschillende wettelijke verplichtingen voor producten.
 • Webshops mogen een verkoop niet weigeren, zelfs niet als dat contractueel is vastgelegd met hun toeleverancier of producent. Bepalingen van een leverancier of producent die webwinkels verbieden hun producten of diensten te verkopen aan klanten gevestigd buiten het leveringsgebied van de website zijn niet van toepassing.